zweeds

pauze
bergplaats
egaal
bankbiljet
vlies
proper
en vol-
gende
eitje v.e.
luis
1
gedijen
5
wettig
betaal-
middel
deel v.e.
boerderij
kippen-
product
uitroep
van
vreugde
6
duivenhok
7
plechtige
gelofte
over-
dreven
geweldig
kenbaar
maken
moeilijk
breekbaar
scheeps-
groet
uitstraling
leegloper
8
voordat
opgewekt
manne-
tjeshond
sprookjes-
figuur
angstaan-
jagend
graf van
grote ste-
nen
vlees-
gerecht
2
muziek-
instru-
ment
3
luidkeels
toejuichen
4
dieren-
geluid
vermo-
gend
persoon
cirkel
1
2
3
4
5
6
7
8