doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 eiland in de Tyrrheense Zee ; etenswaar ; spijsverteringsorgaan 2 beloning ; zuinigheid 3 havendam ; garenklos ; ruzie 4 voedingsmiddel ; kalm! ; golfterm 5 ooit ; gespierd ; stuurrad 6 heilig boek ; nagerecht 7 voertuig ; voetbalterm ; onvergelijkbaar 8 plaats in Amerika ; levendig ; een zekere 9 lucht ; geestdrift ; omdraaien 10 naar omlaag ; bestrijder 11 insecteneter ; gewas ; water in Gelderland 12 gekookt sap van vruchten ; militair hoofddeksel ; Griekse onheilsgodin 13 loven ; middeleeuws wapen ; uitbouw
1 ratelpopulier ; kaassoort ; rijschool 2 rivier in Frankrijk ; vel ; zijrivier van de Elbe 3 zoetwatervis ; officieel geschrift ; man van adel 4 vaste verblijfplaats ; zoekend overhoophalen 5 tekenmateriaal ; geneesmiddel 6 uitroep van verbazing ; mondeling ; soort walvis 7 padvinder ; vriesvak in een koelkast ; wortel 8 afgesloten ; een scherp geluid maken ; witjes 9 speelgeld ; inwoner van Klein-Azië ; smeerstof 10 ontwikkelingsruimte ; iemand die van zijn vermogen leeft 11 vriend ; drank ; Bijbelse reus 12 ondiepte in zee ; onderwijzen ; smalte 13 afstandsmaat ; waarmerken ; gevoelig