zweeds

hitsig
kookgerei
tweewie-
lig
voertuig
8
leger-
onder-
deel
deel v.e.
boerderij
afscheids-
groet
item
balspel
onbeleefd
6
gaaf
bewoner
van
Europa
1
mij
afbeelding
3
golfterm
groot-
moeder
5
audio-
visueel
klein
zwem-
broekje
uitheemse
plant- of
diersoort
opdoffer
kinder-
speel-
goed
stand der
edelen
betrek-
kelijk
7
zangvogel
vent
Bijbelse
figuur
mede
Duits
lidwoord
kaassoort
4
benarde
toestand
pl. in Italië
inworp
ooster-
lengte
verwon-
ding
officieel
bewijs-
stuk
2
1
2
3
4
5
6
7
8