kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
21
50
9
53
26
42
52
37
1 raamwerk 6 platte steen 10 dierengeluid 11 bewegingsruimte 12 meer dan goed is 13 roomkleur 15 houtsoort 17 kip 18 windrichting 21 onbepaald voornaamwoord 22 bazige vrouw 24 open plaats in het bos 25 namelijk 26 uitstekend 28 rad 30 uithoren 31 toegang tot open water 32 stad in Duitsland 34 inwoner van Klein-Azië 36 niet even 37 erfelijke factor 39 wettelijke aansprakelijkheid (afk.) 41 uitroep 43 in overvloed 45 hooghartige houding 47 stapje 49 rangtelwoord 51 Verenigde Staten (afk.) 52 plaats in Gelderland 53 europium (symbool) 54 voorgeschreven kleding 55 wintersport
1 speelgeld 2 zonderling mens 3 gezinslid 4 roemen 5 wijk in Amsterdam 6 deel van het gebit 7 ik (Lat.) 8 voedsel 9 tijdelijk geven 14 kledingstuk 16 Nederlands dagblad 19 Bijbeldeel 20 dwarsmast 23 plaats in Drenthe 25 ongebruikt 26 bontsjaal 27 voorzetsel 28 voorschrift 29 glansverf 33 deel van een breuk 35 invoer 37 Japans bordspel 38 Engelse ontkenning 40 doffe slag 42 waterrijk woestijngebied 43 vijandschap 44 vacht van een dier 46 inval 48 persoonlijk voornaamwoord 50 pluk haar