doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 kledingmaat ; voorstelling ; plaats in Rusland 2 winkel ; prestatieverhogend middel ; aanloop 3 samen ; Griekse onheilsgodin ; sterke lichtstraal 4 deel van een ziekenhuis ; hondenras 5 oefentijd ; wier ; kaartspel 6 tweetal ; priester ; niets 7 filmonderscheiding ; uitvoering bij het kunstschaatsen ; plaats in Drenthe 8 vulkaan op Sicilië ; geologische periode ; insect 9 een beetje scheel ; jonge carrièremaker ; vaart 10 huiselijk ; landerig 11 talrijk ; reptiel ; bevel 12 mager ; plaatsvervangend ; godsspraak 13 muziekstuk ; ommuurde stadswijk in Noord-Afrika ; zonderling mens
1 punt ; klos ; verwarde massa 2 alleen ; gevoel ; schande 3 rang bij de padvinders ; huidaandoening ; vrucht 4 harde klap ; korenschuur 5 deel van het lichaam ; uitgeloofde beloning ; stijl in de mode 6 graafwerktuig ; oplettend ; plantensoort 7 logement ; deel van een ballerinakostuum ; sociëteit 8 voorbij ; volwassen ; slee 9 loofboom ; wijze van lopen ; kleur 10 plaats in Japan ; zeur 11 narigheid ; zeer luxe auto ; muzieksoort 12 boerderij ; rangschikking ; aardappel 13 christelijk feest ; bizonsoort ; Engels bier