kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1 fiets 6 onbrandbare stof 11 eenvoudig voertuig 12 vierentwintig uur 14 geliefde 15 maand 16 vereniging 17 onzuiver 19 heiligenafbeelding 20 spoedig 22 wintersport 25 overblijfsel 27 item (afk.) 28 jaargetijde 30 kei 32 hij 33 snoet 35 vóór ieder ander 37 muurholte 39 gelijkmatig 41 geheel 43 middelpunt 45 opslagplaats 46 tamelijk 47 plaats waar iets ontbreekt 49 vermogend 50 graag 51 langer laten duren
2 Duitse domstad 3 land in Afrika 4 getal 5 Franse wijn 6 anno Mundi (afk.) 7 uit delen gevormd geheel 8 zeearm 9 groot hert 10 voegwoord 13 zangstem 14 deuk 18 bedwelming door sterkedrank 19 intypen 21 friszuur 23 pottenbakkersaarde 24 twijgje 26 golfterm 29 echtgenoot 31 aangeboren 32 ingevouwen strook 34 zoete lekkernij 36 legervoertuig 38 vrouwensjaal 40 voordat 42 rivier in Tsjechië 43 godshuis 44 welgesteld persoon 48 mij