Zweedse puzzel

Ad
papier-
balletje
opstaand
hoofdhaar
gewapend
geleide
als
bedoeling
hebben
gymnas-
tiek
grote
warmte
optocht
zelfzuch-
tige
kuis
radio- en
televisie-
bedrijf
binnen-
stad
gewicht
land in het
Midden-
oosten
knal
nee (Eng.)
gemoeds-
beweging
dunne
strohalm
cijfer
nummer
(afk.)
Latijns-
Am. dans
vogel-
verblijf
scheeps-
vloer
paard
aanstonds
woensdag
(afk.)
persoon-
lijk vnw.
afstand
tandwiel
echt-
genoot
diervoe-
ding
pl. in
Gelderland
teken
blad-
groente