zweeds

vader
volksge-
bruik
vaste
regel
in de voor-
middag
(Lat.)
tegen-
werking
rijschool
geurig
zaad
rekenkun-
dig
symbool
holte
onder de
arm
vaat
werkwijze
katachtig
roofdier
vogel-
naam
dun (van
lucht)
kring
lage vrou-
wenstem
wond
jong dier
adellijk
voor-
nemen
gezichts-
orgaan
roofdiertje
zangnoot
buiten-
kansje
Sp.
uitroep
loofboom
lidwoord
vreemde
munt
straf-
werktuig
tijdvak
persoon-
lijk vnw.
groep
voorname
mensen
voorjaar
prikken