zweeds

televisie-
toestel
prooi
zoeken
reinigings-
middel
het reizen
voor zijn
genoegen
groei-
middel
toedienen
rusttijd
stelling
tovergodin
koerier
golfterm
dak-
bedek-
king
diergaarde
menigte
dieren-
geluid
adellijk
persoon
zee-
zoogdier
dwaas
paar
uitroep
van
droefheid
woon-
plaats
eetbare
knol
knaagdier
hak-
werktuig
rekenkun-
dig
symbool
doortocht-
geld
bederf
geconcen-
treerde
lichtstraal
sketch
nikkel
(symbool)
Japans
kleding-
stuk
land in
Afrika
haastig
vooruit!
sausje